Elk jaar vindt er een tariefswijziging plaats. De indexeringen en prijsverhogingen van het afgelopen jaar dragen bij aan deze wijzigingen.Kosten voor voetzorg welke buiten de medisch noodzakelijke voetzorg ter preventie van voetulcera vallen, worden door de medisch pedicure apart in rekening gebracht aan de cliënt en vallen buiten deze overeenkomst. De medisch pedicure dient deze kosten vooraf met de cliënt te bespreken. Het betreft het knippen en frezen van gezonde nagels evenals het reinigen van de nagelomgeving, het gladfrezen van droog, niet snijdbaar (diffuus) eelt dat niet tot een verhoogd risico op een voetulcus leidt en andere cosmetische en puur verzorgende onderdelen bij zorgprofielen 2, 3 en 4, evenals niet medisch noodzakelijke ambulante zorg. De (diabetes)podotherapeut maakt voor de cliënt inzichtelijk waaruit de medisch noodzakelijke voetzorg bestaat en legt uit dat meerzorg extra kosten voor de cliënt met zich meebrengt. De medisch pedicure is verplicht de medisch noodzakelijke voetzorg te leveren, ook als de cliënt ervoor kiest om geen gebruik te maken van meerzorg. Meerzorg betreft altijd een vrije keuze van de cliënt.